Nyheter

 

Pressmeddelande


Pressmeddelande
27.06.2023

Vattenfall och Kabbarps Trädgård i
samarbete om frekvensreglering
Kabbarps Trädgård i Skåne ansluter sig som den första växthusodlaren
till FCR-marknaden i Sverige med hjälp av Vattenfall. Frekvensreglering
innebär att elkonsumenter kan bidra till ett stabilt kraftnät genom att
tillfälligt gå ner i egen elkonsumtion.
Den allt större andelen väderberoende energi i form av sol- och vindkraft innebär att det krävs
mer resurser för att balansera snabba förändringar i produktionen som påverkar frekvensen i
elnätet.
Genom Vattenfall och systemleverantören Sympower, kommer Kabbarps Trädgård att få
tillgång till marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve) med en kapacitet om cirka
500 kilowatt (kW). I korthet innebär det att man är tillgänglig för att snabbt justera ned sin
elförbrukning under korta stunder när det är brist på el i kraftnätet, alternativt använda mer el
när det finns ett överskott. Kompensationen till kunden är baserad på den kapacitet som
erbjuds och på aktuella marknadspriser.
– Att Kabbarps Trädgård ansluter sig visar på möjligheterna med FCR och att det passar
många elkonsumenter, oavsett bransch. Vattenfall har ett tydligt mål om att möjliggöra ett
fossilfritt liv och frekvensreglering är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan
medverka. Genom att upprätthålla balansen i nätet bidrar kunden till ett hållbart samhälle och
möjliggör alltmer fossilfri el i kraftsystemet, och får dessutom betalt för det. En win-win situation
för både kund och klimat, säger Filippa Kjaerboe, Head of Power Management på Vattenfall.
När Kabbarps Trädgård fick nya ägare 2020 bestämde man sig för att ta ytterligare kliv på
hållbarhetsområdet. Utöver FCR har man bland annat investerat i en solpark och ett nytt
vattenrengöringssystem.
– Hållbarhetsaspekten var det absolut viktigaste för oss. Vi ser att det kan bli stora utmaningar
de kommande åren med energiförsörjningen i Skåne, där vi är verksamma, och vill bidra på de
sätt vi kan. Eftersom det dessutom går att få lönsamhet i det så fanns det egentligen ingen
tvekan, säger Peter Säll, vd för Kabbarps Trädgård och fortsätter:
– Vi är nog unika på det sättet att vi gjort många stora investeringar samtidigt som alla bidrar till
en mer hållbar energiförsörjning.
Fakta FCR: Frekvenshållning är en av Svenska Kraftnäts (SvK) huvuduppgifter, och sköts
tillsammans med de nordiska systemoperatörerna. Kraftsystemet är beroende av en balans
mellan produktion och förbrukning, bäst är vid 50,00 Hz. Sedan 2019 kan elkonsumenter vara
med och bidra genom att ansluta sig till tjänsten FCR.
Läs mer:
FCR på Vattenfall
Kabbarps Trädgård
För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

 

New collaboration!

Exciting news! We are thrilled to announce our collaboration with Ecobloom, The provider of EcoSense. A cloud-based decision support software platform and sensor system technology for indoor farms. The plant analytics software, EcoSense, will support Kabbarps in optimizing farming practices and reducing energy costs, thereby increasing profitability. This is a shared commitment to sustainability and a focus on leveraging technology to make farming more efficient and productive. The collaboration is a testament to the growing importance of data-driven farming practices in the agricultural sector. We look forward to receiving significant value to Kabbarps and contributing to a more sustainable future. #AgriTech #IndoorFarming #GreenhouseGrown #Kabbarpsträdgård

Scroll to top