Hållbar odling

Vi tar ansvar för våra kunder och vår miljö

Hållbar odling

Hållbar odling för oss är att vi alltid är kostnadseffektiva samtidigt som vi tar hänsyn till vår miljö.

Vi optimerar dagligen användningen av energi, vatten, jord och emballage. Till exempel odlas våra kryddor i lägre temperatur och ges vatten med sparsamhet, allt för att hushålla med våra resurser men också för att våra kryddor och sallater blir större, kraftigare och mer smakrika. Alla våra produkter är GMO fria.

Vi är en lokalodlare, vilket bidrar till att våra kryddor slipper långa och onödiga transporter - positivt för både miljö och våra kunder!

Vi uppfyller EU:s krav för ett ekologiskt jordbruk

Vad är ekologiskt producerad mat?

I ekologisk produktion av mat strävar man efter ett hållbart jordbruk där naturen är ren och livskraftig. För att öka tillväxten används inte konstgödsel utan i stället organisk gödsel, som stallgödsel, kompost eller gröngödsel. Kemiska bekämpningsmedel används inte.

Ogräs, sjukdomar och skadegörare bekämpas biologiskt och mekaniskt.

Varför äta ekologiskt?

Istället för att tillsätta konstgödsel, vars produktion kräver energi och naturresurser, används kompost- och stallgödsel som hör till det naturliga kretsloppet. Den naturliga gödseln berikar jorden med organiskt material, vilket förbättrar jordmånen. Genom att använda biologisk och mekanisk bekämpning undviker man gifter. På så sätt minskar utsläppen av kemikalier till naturen och dricksvattnet och man får inte i sig en massa/mängd kemikalier i onödan.

Vad är EU-ekologiskt?

EU-ekologiskt visar att produkten uppfyller EU:s krav för ett ekologiskt jordbruk. I livsmedlen tillåts färre tillsatsämnen än i vanliga produkter och genetiskt modifierade grödor (GMO) är helt förbjudna.

Scroll to top