Vad är ekologiskt producerad mat?
I ekologisk produktion av mat strävar man efter ett hållbart jordbruk där naturen är ren och livskraftig. För att öka tillväxten används inte konstgödsel utan istället organisk gödsel, som stallgödsel, kompost eller gröngödsel. Kemiska bekämpningsmedel används inte.

Ogräs, sjukdomar och skadegörare bekämpas biologiskt och mekaniskt.

Varför äta ekologiskt?
Istället för att tillsätta konstgödsel, vars produktion krävt energi och naturresurser, används kompost- och stallgödsel som hör till det naturliga kretsloppet. Den naturliga gödseln berikar jorden med organiskt material, vilket förbättrar jordmånen. Genom att använda biologisk och mekanisk bekämpning undviker man gifter. På så sätt minskar utsläppen av kemikalier till naturen och dricksvattnet och man får inte i sig en massa kemikalier i onödan.

Vad är EU-ekologiskt?
EU-ekologiskt visar att produkten uppfyller EU:s krav för ett ekologiskt jordbruk. I livsmedlen tillåts färre tillsatsämnen än i vanliga produkter och genetiskt modifierade grödor (GMO) är helt förbjudna.